Održavanje

Držite trup čistim
Nakupljanje morskih organizama na trupu povećava potrošnju goriva i negativno utječe na brzinu i maksimalno ubrzanje. Mnogo proizvođača razvija metode za zaštitu trupa od nakupljanja morskih organizama. Mnoge boje sadržavaju otrove. Lokalne vlasti za ekologiju Vam mogu pomoći u izboru tj. što je dozvoljeno.
Uvijek koristite ono što je preporučio proizvođač boja. Čistite trup, Z pogon i propeler nekoliko puta tijekom sezone, za svoju korist i čišči okoliš.

Odlaganje
Naravno, sav otpad mora biti pohranjen u kante ili druge spremnike, odnosno u centre za recikliranje. Sav otpad iz plovila mora biti pohranjen u odgovarajućim kontejnerima u luci.