Plaćanje i uvjeti chartera

PLAĆANJE I UVJETI CHARTERA

1. PRUŽATELJ USLUGA U CHARTERU I PUTNIČKA AGENCIJA

NAUTIKA CENTAR NAVA d.o.o.

Uvala baluni 8, 21000 Split, Hrvatska

OIB: 19782809122 • ID kod agencije: HR-AB-21-060145183 • Porezni broj: 19782809122 

Voditeljica poslovnice: Andrijana Ozretić

Nadzorno tijelo: Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

Registrina pri Trgovačkom sudu u Splitu pod brojem Tt-13/4743-2 • MBS (matični broj subjekta): 060145183 • Član uprave: Dario Marijan • Temeljni kapital: 5.827.200,00 kn

Šifra djelatnosti: 51870

Banka: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, 51000 RIJEKA

Broj računa: HR6124020061100570048

SWIFT: ESBCHR22

Kontakt informacije:

tel. +385 21 40 77 00

fax: +385 21 40 77 01

e-mail: info@navaboats.com 

Radno vrijeme

listopad - travanj

ponedjeljak - petak 08:00 - 20:00

subota 09:00 - 14:00

svibanj - rujan

ponedjeljak - petak 08:00 - 20:00

subota 09:00 - 20:00

2. PLAĆANJE

Cijene objavljene na internet stranicama su informativne naravi, a konačna važeća cijena (plovila, obaveznih i opcionalnih doplata te ostalih usluga) prema kojoj ćete vršiti plaćanje bit će navedena u potvrdi rezervacije. U našem službenom cjeniku možete pronaći više informacija o drugim obaveznim i opcionalnim doplatama. Cijena najma plovila uključuje upotrebu broda i osiguranje. Avansna uplata u iznosu od 50% cijene smještaja konačna je potvrda Vaše rezervacije i treba biti izvršena unutar 7 dana nakon potpisivanja ugovora. Preostalih 50% dužni ste uplatiti 4 tjedna prije početka najma broda. Uplatu možete izvršiti u kunama po srednjem tečaju HNB-a bankovnom transakcijom na broj računa naveden u ugovoru o smještaju ili kreditnom karticom on-line.

Za ostale usluge poput putnih aranžmana i posebno kreiranih programa (all-inclusive i krojene po mjeri) važeće cijene će biti navedene u ponudi gdje će biti specificirani i svi dodatni troškovi.

Detalji plaćanja kreditnom karticom

Plaćanja kreditnom karticom autorizira i štiti Wspay payment gateway, a uslugu pruža tvrtka Webstudio iz Zagreba (Hrvatska).

Sva plaćanja se vrše u hrvatskoj valuti. Iznos za koji se tereti Vaša kartica dobiva se konverzijom cijena iz eura u kune prema važećem tečaju Hrvatske Narodne Banke. Pri trećenju Vape kreditne kartice isti iznos se pretvara u Vašu lokalnu valutu prema tečajnoj liste Vaše kartičarske kuće. Kao posljedica ove konverzije moguća su manja odstupanja od originalne cijene navedene na našim web stranicama.

Kartice koje prihvaćamo

undefined undefined undefined undefined
undefined undefined undefined  

 

undefined undefined undefined

 

Sigurnost plaćanja kreditnom karticom i zaštita osobnih podataka

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprečavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Webstudio Wspay servis i financijske ustanove razmijenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.
Webstudio je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. Zaštitu informacija i plaćanja kreditnim karticama garantiraju SSL sigurnosni certifikati koje izdaje  RapidSSL.

undefined 

3. NAŠE OBVEZE KAO PRUŽATELJA USLUGE NAJMA PLOVILA

Mi smo Vam dužni predati brod očišćen, u dobrom radnom stanju, s punim tankovima vode i goriva, i obaviti s Vama check-in prema inventar listi broda. U slučaju da nismo u mogućnosti predati brod u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu, imate pravo tražiti povrat novca za dane u kojima niste mogli koristiti brod. U slučaju da nismo u mogućnosti predati brod niti 24h nakon dogovorenog, obvezni smo osigurati korisniku usluge drugo plovilo istih ili sličnih karakteristika.

Prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji nam kod check in-a plovila nisu mogli biti poznati kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daje Vam pravo da tražite umanjenje cijene smještaja.

Ako je dio opreme izgubljen ili oštećen za vrijeme prethodnog smještaja, a ne može biti nabavljen novi dio prije ukrcaja, nemate pravo povući se iz ugovora, niti tražiti smanjenje cijene smještaja ukoliko nedostatak određenog dijela opreme ne utječe na sigurnost plovidbe.     

4. VAŠE OBVEZE

Pri primopredaji broda dužni ste pregledati brod s ovlaštenom osobom iz naše tvrtke te potpisati inventar listu. Plovilo možete koristiti samo unutar hrvatskih teritorijalnih voda i ne smijete ga izdavati ili koristiti u komercijalne svrhe (npr. ribolov, ronjenje itd.).

Obavezni ste sa sobom imati slijedeće dokumente: putovnica ili osobna iskaznica, kopija ugovora o smještaju ili voucher, popis svih putnika koji borave na plovilu. Osoba koja će upravljati plovilom mora imati važeću dozvolu za voditelja brodice koja uključuje i dozvolu za korištenje radio stanice na plovilu, ili drugu dozvolu za upravljanje plovilom u skladu sa zakonskim propisima.

Dužni ste vratiti brod na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme, s punim tankovima vode i goriva. U slučaju da kasnite s vraćanjem broda, naplatit ćemo Vam dnevnu cijenu smještaja za zakašnjenje manje od 3h, te trodnevnu cijenu smještaja za zakašnjenje od preko 3h. Dužni ste nam javiti za zakašnjenje prouzročeno “višom silom”, te Vam isto u tom slučaju neće biti naplaćeno.

U slučaju kvara plovila ili brodske opreme, dužni ste nas odmah obavijestiti na jedan od telefona priloženih u dokumentima plovila. Mi se obvezujemo ukloniti nastali kvar po primitku obavijesti. Ukoliko uklonimo kvar u roku od 24 sata, nemate pravo na naknadu štete.  

S plovilom trebate postupati pažljivo i držati se svih propisa. Ako mi smatramo da da voditelj plovila ne raspolaže potrebnim znanjem i vještinom ponudit ćemo Vam mogućnost da uz najam skipera pribavite potrebno znanje ili će mu voditelj baze dodijeliti skipera za cijeli ugovoreni najam uz Vašu nadoplatu. Ako Vi, kao korisnik usluge ne želite sam obavljati funkciju voditelja plovila, prije početka najma imenovat ćete voditelja. Taj skiper je onda suodgovoran u odnosu prema nama, kao pružatelju usluge. Za sve posljedice u svezi prepuštanja vođenja plovila neovlaštenim osobama odgovarate sami.

Obvezni ste brižljivo rukovati plovilom, inventarom i opremom. Obvezni ste svakodnevno provjeravati razinu ulja i vode u motoru. Štete nastale uslijed nedostatka ulja i vode u motoru nisu osigurane i snosit ćete ih na vlastiti trošak. Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja drugih brodova u njima, slučaj trebate prijaviti nadležnoj Lučkoj kapetaniji i napraviti protokol (potpisan od obje strane) za osiguravajuće drustvo. Isto tako o svemu nas trebate obavijestiti.

Ukoliko ne izvršite obveze po navedenim uputama, teretit ćemo Vas za nastalu štetu.
Potpisom check-in liste potvrđujete primitak plovila u stanju evidentiranom check-in listom, kako nadvodnog tako i podvodnog dijela plovila.    

5. OSIGURANJE

Osiguranje broda pokriva sve pomorske rizike i uključuje i obvezno osiguranje prema trećima. Svaka šteta koja se dogodi tijekom Vašeg boravka na plovilu, a odmah nije prijavljena nama ili osiguravajućem društvu neće biti prihvaćena prema uvjetima osiguranja. U tom slučaju, smatramo Vas odgovornim za sve štete.

Osobno vlasništvo skipera i članova posade nije osigurano pa se preporučuje osiguranje u osobnom aranžmanu.      

6. PRIMOPREDAJA PLOVILA

Predaja plovila: SUBOTA od 17:00 h

Povrat plovila: SUBOTA do 08:30 h (Obvezan povratak u marinu u petak između 15 i 19 sati)         

7. DEPOZIT

Prije preuzimanja broda, dužni ste ostaviti sigurnosni depozit u iznosu iz ugovora (koji odgovara iznosu odbitne franšize iz police osiguranja). Depozit može biti plaćen kreditnom karticom ili u gotovini. U slučaju štete na brodu do visine iznosa odbitne franšize, iznos sigurnosnog depozita bit će zadržan za pokrivanje štete.

8. HAVARIJA I VEĆE ŠTETE

Ukoliko za vrijeme trajanja smještaja na plovilu nastanu oštećenja uslijed normalne istrošenosti materijala, Vaše je pravo i obveza organizirati popravak u visini do 150 EUR i taj će Vam iznos biti refundiran nakon povratka u bazu.

Ukoliko uklonite nastali kvar na plovilu u roku od 24 sata, nemate pravo na nikakvu naknadu.

Trošak za izgubljene dane bit će Vam refundiran jedino ukoliko je šteta nastala našom krivnjom. Ukoliko nije, ne možete očekivati povrat novca te ste dužni pokriti dodatni trošak pronalaženja zamjenskog plovila.

Ako se šteta ne može popraviti usput i zahtijeva povratak u bazu, to se mora organizirati prijevremeno kako bi se plovilo moglo popraviti na vrijeme za gosta. Ukoliko šteta nije nastala Vašom krivnjom, dužni smo Vam osigurati zamjensko plovilo sličnih katakteristika. Ukoliko Vam zbog nemogućnosti pronalaženja plovila sličnih karakteristika ponudimo plovilo lošijih karakteristika, imate pravo i na dio naknade.

U slučaju da odbijete odgovarajuće rješenje koje Vam odmah ponudimo, gubite pravo na naknadni prigovor.

Kod većih šteta i havarija, gubitka plovila i/ili ozljeda osoba, dužni ste nas obavijestiti te priskrbiti zapisnik i potvrdu o nastalom događaju od strane drugih (lučkog kapetana, liječnika, ovlaštenog vještaka).

Štete koje nisu prijavljene i nemaju zapisnik smatraju se u potpunosti nastale Vašom krivnjom  te ste ih stoga dužni i podmiriti.

9. STORNO NAJMA

U slučaju da iz nekog razloga niste u mogućnosti preuzeti brod možete naći drugog korisnika usluge koji je voljan preuzeti brod u dogovorenom periodu. U slučaju da ne možete naći zamjenskog korisnika usluge, naplaćujemo:

- 10% ukupnog iznosa smještja zbog otkaza nakon potvrde rezervacije smještaja

- 30% ukupnog iznosa smještaja za storno 90-60 dana prije početka pružanja usluge

- 50% ukupnog iznosa smještaja za storno više od 30 dana do 59 dana prije početka pružanja usluge

- 100% ukupnog iznosa smještaja za storno manje od 30 dana prije početka pružanja usluge

10. ŽALBA

Sukladno čl. 6. točka 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 130/17),
 
Obavještavamo Korisnike da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u našoj poslovnici. Žalba se prihvaća samo u pisanoj formi i to odmah pri primopredaji broda i potpisana od predstavnika naše tvrtke.

Sukladno čl. 6. točka 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 130/17), na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora.
 
U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora. Kompenzacija štete na koju korisnik ima pravo ni u kom slučaju ne može biti veća od dogovorene cijene smještaja.    

11. ARBITRAŽA

U slučaju spora koji se ne može riješiti prijateljskim putem nadležan je sud u Splitu.