Katamarane

Katamarane

4

LAGOON 39

Baujahr Preis
2016 245.000,00 €
11,74 m 2
4 double 4

LAGOON 400

Baujahr Preis
2012 220.000,00 €
11,97 m 4
4+2+2 4

LAGOON POWER 44

Baujahr Preis
2006 195.000,00 €
13,04 m 4
4

LAGOON 570

Baujahr Preis
2008 365.000,00 €
17,6 m 4
4 double 4