Katamarane

Katamarane

2

LAGOON 400

Baujahr Preis
2012 220.000,00 €
11,97 m 4
4+2+2 4

LAGOON POWER 44

Baujahr Preis
2006 195.000,00 €
13,04 m 4
4